Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” Małaczyński Siniecka Sp.j. w Gdańsku wykonuje opinie, ekspertyzy, konsulting, prace studialne i szkolenia w obszarze, w którym przez 30 lat realizowało działalność obejmującą:

  • raporty o oddziaływaniu obiektów przemysłowych na środowisko,
  • raporty o oddziaływaniu poważnych awarii przemysłowych na środowisko,
  • raporty o bezpieczeństwie i plany operacyjno – ratownicze,
  • przeglądy ekologiczne, operaty wodno – prawne,
  • projekty rekultywacji i monitoringu wód podziemnych
  • prace badawczo – wdrożeniowe w zakresie ratownictwa ekologicznego.
Ponadto Spółka budowała i zakładała studnie i piezometry monitoringowe, prowadziła badania i pomiary terenowe, w tym prace rekultywacyjne i monitoringowe, wykonywała analizy laboratoryjne oraz produkowała sprzęt ratownictwa olejowego (zapory przeciwolejowe, zbieracze oleju i in.) i filmy edukacyjne dotyczące ratownictwa olejowego i turystyki.
Szczegółowe informacje o dostępnych filmach szkoleniowych z zakresu usuwania rozlewów olejowych z wód powierzchniowych znajdują się na stronie www.rozlewyolejowe.gd2.pl.

Szczegółowe informacje o dostępnych filmach dotyczących turystyki studialnej znajdują się na stronie www.dociekliwyturysta.gd2.pl.


Zasady zawierania umów:

  1. Podstawą uruchomienia procedury jest pisemne zapytanie przesłanie pocztą lub mailem.
  2. Udzielona przez Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” Małaczyński Siniecka Sp.j. pisemna odpowiedź jest wstępną propozycją sposobu wykonania prac, terminów, ceny oraz warunków odbioru i płatności.
  3. W oparciu o dalsze, pisemne uzgodnienia formułowany jest projekt umowy.
  4. Obustronnie zaakceptowana treść jest podpisywana przez Zamawiającego i przesyłana do podpisania przez Wykonawcę.
Informacja: Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” Małaczyński Siniecka Sp.j. jest prawnym kontynuatorem działalności P.U. OIKOS Sp. z o.o. Przekształcenie nastąpiło 17 sierpnia 2020 r.

 

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” Małaczyński Siniecka Sp.j.
80-306 Gdańsk, ul.Polanki 59/1

telefony: 58 5523785
502 125 088
poczta: oikos@gd.onet.pl

Inne informacje:
nr KRS 0000 853566
 

Copyright © 2020 OIKOS - All rights reserved.