rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Aktualności arrow Opracowania 2007r.  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Opracowania 2007r. PDF Drukuj
W połowie czerwca 2007 r. P.U.OIKOS Sp. z o.o. zakończyło prace nad dwoma opracowaniami, wykonanymi na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i rozesłało je pocztą do adresatów wyszczególnionych w umowach z GIOŚ.
 1. Metodologia określania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie.
  Forma: książeczka w formacie B5, stron – 48, nakład 6000 egz.
  Adresaci, zgodnie z umową 6/DPPA/2006, to gminne, powiatowe, wojewódzki i marszałkowskie organy ds. gospodarki przestrzennej, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzkie  Inspektoraty Ochrony Środowiska, Izby Urbanistów, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Środowiska, GIOŚ, MSWiA, NFOŚ i GW.
  Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zgodnie z ww umową jest bezpłatne.
 2. Studium dla potrzeb wytyczenia odcinków operacyjnych oraz zasad współpracy ze strona niemiecką na wypadek konieczności prowadzenia akcji ratowniczej usuwania zanieczyszczeń z wód granicznych Odry i Nysy Łużyckiej.
  Forma
  : opracowanie w formacie A4, stron 37, załączników 13, w tym płyta DVD z wielowarstwową mapą obejmującą obszar nadgraniczny z Niemcami, nakład – 50 sztuk.
  Adresaci, zgodnie z umową 10/DPPA/2006: Państwowa Straż Pożarna, GIOŚ, Ministerstwo Środowiska, zespoły reagowania kryzysowego i WIOŚ w pasie nadgranicznym, NFOŚ i GW, Grupa LOTOS S.A., Robocza ds. Współpracy z RFN.
  Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zgodnie z ww umową jest bezpłatne.
 
następny artykuł »
 
Top! Top!