rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Projekty rekultywacji arrow Zanieczyszczone grunty i wody podziemne  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Zanieczyszczone grunty i wody podziemne PDF Drukuj
Spółka ma wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych pozwalających zidentyfikować rozmiary skażenia środowiska gruntowo-wodnego. Procedury te stosowane są w dwóch przypadkach:
  • - gdy planowany jest zakup gruntu, i przyszły inwestor chce mieć rozpoznanie dotyczące jego    przydatności do zamierzonych celów bez ponoszenia niespodziewanych kosztów    rekultywacji
  • - gdy doszło do awaryjnego lub eksploatacyjnego wycieku paliw, ropy naftowej, olejów lub    chemikaliów i należy przeprowadzić rekultywacje gruntów i wód podziemnych.
Oba wymienione przypadki objęte są wymogami prawa geologicznego. Procedura jest następująca:
  • - Po wizji terenowej, uprawniony geolog sporządza projekt badań hydrogeologicznych, w którym określa obszar podlegający badaniom, sposób i miejsca poboru  i ilość próbek gruntu i wód podziemnych, rodzaj badań oraz podstawę prawną kwalifikacji gruntu po zakończeniu badań.
  • - Po zatwierdzeniu projektu przez geologa powiatowego, dokonywane są wiercenia badawcze i badania, zgodnie z zatwierdzonym administracyjnie projektem.
  • - Sporządzana jest tzw. dokumentacja hydrogeologiczna, opisująca wyniki przeprowadzonych badań i określająca granice obszaru skażonego. Dokumentacja ta zawiera projekt rekultywacji gruntów i wód podziemnych. Może on również być sporządzony osobno.
Spółka preferuje rekultywacje metodą spompowywania skażonych wód podziemnych. Nie poleca metod mikrobiologicznych jako niejednoznacznie umocowanych prawnie zbyt niepewnych i kosztownych. Wykonujemy projekty w tym zakresie, polecamy wykonawcę pompowań i prowadzimy nadzory.
W przypadku, gdy wskazane jest jedynie wstępne rozpoznanie stopnia skażenia, możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej.
P.U.OIKOS Sp. z o.o. ma bogate,   kilkunastoletnie,  doświadczenie w opisanym obszarze, odpowiednie kadry, uprawnienia i sprzęt wraz z zapleczem laboratoryjnym .
 
« poprzedni artykuł
 
Top! Top!