rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Opinie, ekspertyzy, konsultacje  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Opinie, ekspertyzy i konsultacje PDF Drukuj
Opinie i ekspertyzy
Spółka wykonuje opinie i ekspertyzy w obszarze swoich kompetencji określonych na stronie głównej. Są one oparte na zgromadzonych, wieloletnich doświadczeniach zawodowych zespołu specjalistów, wspieranych w uzasadnionych przypadkach badaniami technicznymi.
W szczególności mogą one dotyczyć:
 • - identyfikacji sprawcy skażenia olejowego,
 • - oceny rozmiarów skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi i związanych z tym strat,
 • - doboru metod rekultywacji gruntów skażonych olejami wraz z wyceną kosztów,
 • - badania skuteczności działania oczyszczalni wód zaolejonych,
 • - badania skuteczności pracy odolejaczy burzowych,
 • - zagadnień prawnych i urbanistycznych związanych z lokowaniem obiektów przemysłowych.

 

 

 

 

 

Konsultacje
Spółka udziela konsultacji i porad  w zakresie:

 • - sposobów usuwania skażeń gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych
 • - charakterystyk eksploatacyjnych zapór przeciwolejowych i zbieraczy oleju,
 • - prowadzenia działań ratownictwa ekologicznego na wodach powierzchniowych,
 • - projektowania, budowy i eksploatacji lokalnych systemów monitoringu wód podziemnych,
 • - badań i eksploatacji urządzeń i instalacji odolejających,
 • - prowadzenia rekultywacji terenów skażonych olejami
 • - procedur prawnych w zakresie ochrony środowiska

 
 
Top! Top!