rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Ratownictwo ekologiczne arrow Doradztwo w zakresie ratownictwa ekologicznego  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Doradztwo w zakresie ratownictwa ekologicznego PDF Drukuj
Doświadczenie  w zakresie zwalczania skutków rozlewów ropy naftowej, paliw i olejów, które udostępnia Spółka opierają się na pracach badawczych, badaniach modelowych, produkcji i wdrażaniu specjalistycznego sprzętu, udziale w działaniach ratowniczych i na doświadczeniu z badań i ekspertyz powypadkowych. Udokumentowana wiedza z tego zakresu sięga 1979 roku. W okresie od 1990 roku do 1997 spółka produkowała i wdrażała sprzęt ratownictwa ekologicznego  w całej Polsce (zbieracze, zapory, spalarki, odolejacze).
 
W całym okresie działania pracownicy Spółki  prowadzili, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, liczne ćwiczenia i szkolenia praktyczne we wszelkich warunkach terenowych (małe cieki, duże rzeki, jeziora, zalewy, morska strefa przybrzeżna) a także udzielali konsultacji w czasie rzeczywistych działań ratowniczych. Jeden z pracowników jest umieszczony na liście ekspertów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Spółka związana jest z kilkoma Komendami Państwowej Straży Pożarnej i Szkołami Aspirantów PSP umowami o współpracy, m.in. w zakresie konsultingu w przypadku awarii ekologicznych.
 
Spółka udziela doradztwa, głównie w zakresie rozlewów olejowych (ropa naftowa, paliwa, oleje) oraz w ograniczonym zakresie w odniesieniu do niektórych rodzajów skażeń chemicznych. Doradztwo powypadkowe może być prowadzone na miejscu zdarzenia lub poprzez internet. Obejmuje zagadnienia techniczne, taktyczne dotyczące doboru i sposobu sprzętu ratownictwa ekologicznego, tj. stosowania  zapór przeciwolejowych, zastawek, zbieraczy, wymuszenia powierzchniowego, odolejania, spalania, budowy pola operacyjnego i postępowania z odpadami poawaryjnymi.
 
W zakresie prewencji, Spółka wykonuje wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, dokonuje weryfikacji istniejących planów ratowniczych, doradza przy wyborze sprzętu do usuwania skutków awarii olejowych przy jego zakupie.
 
Spółka wykonuje ekspertyzy powypadkowe, szacuje straty ekologiczne oraz opracowuje projekty rekultywacji po skażeniach awaryjnych.
 
następny artykuł »
 
Top! Top!