rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Badania środowiskowe arrow Badania laboratoryjne  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Badania laboratoryjne PDF Drukuj

Badania laboratoryjne wykonywane są zarówno w oparciu o własne zaplecze badawcze Spółki, jak i we współpracy z profesjonalnym laboratorium analitycznym

Badania oparte o własne wyposażenie techniczne:

  • - pomiary granulometryczne,
  • - określanie stężenia substancji w wodzie metodą spektrofotometrii w zakresie światła    widzialnego,
  • - określenie zawartości substancji ropopochodnych w wodzie metodą spektrofotometrii w    podczerwieni oraz wielu parametrów metodą spektrofotometrii w zakresie światła    widzialnego
  • - pomiary lepkości kinematycznej w lepkościomierzu Ubbelodhe'a  i dynamicznej (w    lepkościomierzu Hopplera).

 

 

 

 

Badania oparte o współpracę z profesjonalnym laboratorium analitycznym:

  •  - badania wód i gruntów na zawartość metali ciężkich, benzo(a)pirenu, WWA,
  • - badania zawartości substancji ropopochodnych w wodzie i gruncie metodami: ekstrakcji eterem naftowym, spektrofotometrią w podczerwieni, chromatografii.


  • - inne, wg uzgodnień.

 

 
« poprzedni artykuł
 
Top! Top!