rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Badania środowiskowe arrow Badania i pomiary terenowe  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Badania i pomiary terenowe PDF Drukuj
 W oparciu o własne wyposażenie Spółka może przeprowadzić m. in. następujące badania i pomiary terenowe:
 • - obmiar geodezyjny przy użyciu niwelatorów, teodolitów i stacji geodezyjnych z    wyposażeniem,
 • - określić położenie zwierciadła wód podziemnych do 50 m,
 • - pomiar prędkości przepływu cieków wodnych,
 • - profil dna cieków i zbiorników wodnych m. in. przy użyciu echosondy,
 • - określić parametry meteorologiczne w tym pomiar prędkości wiatru w dowolnym miejscu,
 • - dokładny pomiar grubości warstwy oleju na wodach powierzchniowych i podziemnych (z jednoczesnym poborem próbki),
 • - kierunek spływu wód podziemnych,
 • - objętość wielkogabarytowych brył (np. składowisk odpadów),
 • - niwelacje piezometrów, studni, zwierciadła wód podziemnych i innych   obiektów,
 • - wykrywanie obecności obiektów metalowych pod ziemią, do głębokości ok. 3 m,
 • - pobory próbek:
* gruntu z warstwy powierzchniowej, do 1 m urządzeniem probierczym,
* gruntu z warstwy do 6 m ręcznym zestawem wiertniczym,
* wód powierzchniowych ze wskazanej głębokości (do 20 m),
* wód podziemnych wraz z pompowaniami oczyszczającymi.
 • - inwentaryzacje terenowe
 
 
 
następny artykuł »
 
Top! Top!