rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow O nas arrow Wyposażenie techniczne OIKOS  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Wyposażenie techniczne OIKOS PDF Drukuj
Prowadzenie prac geologicznych :
-  Zestaw wiertniczy do wykonywania wierceń rurowanych (160 mm) do głębokości 6 m
-  Zestaw do poboru powierzchniowych próbek gruntu
-  Wyposażenie do produkcji studni oczyszczających i piezometrów obserwacyjnych do Φ 100 mm
-  Sprzęt do wykrywania rurociągów i instalacji podziemnych do głębokości 3 m
-  Sprzęt do niwelacji geodezyjnych i wyznaczania współrzędnych geodezyjnych
-  Zestaw do prowadzenia analiz granulometrycznych
 
Prowadzenie monitoringu wód podziemnych :
-  Pompy samozasysające i głębinowe do poboru próbek wód
-  Zestaw pojemników probierczych
-  Zestaw do pomiaru położenia zwierciadła wód podziemnych
-  Wyposażenie laboratoryjne do wykonywania pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie światła widzialnego i podczerwieni oraz metodą ekstrakcji
-  Wyposażenie laboratoryjne do innych rodzajów badań (m.in. lepkości kinematycznej i dynamicznej)
-  Profesjonalne zaplecze laboratoryjne na podstawie stałej umowy o współpracy
-  Wyposażenie do dokładnego pomiaru grubości warstwy oleju (paliw) na powierzchni wód podziemnych i powierzchniowych
 
Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych :
-  Łódź motorowa na przyczepie
-  Zestaw do poboru próbek wody z wyznaczonej głębokości
-  Zestaw do wyznaczania profilu dna (echosonda) i prędkości przepływu cieku wodnego
-  Wyposażenie laboratoryjne do wykonywania pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie światła widzialnego i podczerwieni oraz metodą ekstrakcji
-  Wyposażenie laboratoryjne do innych rodzajów badań (m.in. lepkości kinematycznej i dynamicznej)
-  Profesjonalne zaplecze laboratoryjne na podstawie stałej umowy o współpracy
-  Zestaw pojemników probierczych
 
Prowadzenie diagnostycznych pompowań oczyszczających wód podziemnych :
-  Pompy samozasysające i głębinowe
-  Zestaw polowych przyrządów pomiarowych  m. in. do określania wydajności napływu wód podziemnych do studni
-  Pojemniki do gromadzenia pompowanej cieczy
-  Zaplecze laboratoryjne

Prowadzenie  terenowych prac inwetaryzacyjnych :
-  Wyposażenie geodezyjne (stacja geodezyjna, teodolit,niwelator)
-  Namiernik laserowy
-  Namierniki GPS
-  Archiwum map
-  Profesjonalny sprzęt fotograficzny i filmowy
-  Środki łączności bezpośredniej

Badania diagnostyczne odolejaczy deszczowych i oczyszczalni wód zaolejonych :
-  Przenośne urządzenia do pomiaru opadów deszczu
-  Wyposażenie laboratoryjne do wykonywania pomiarów spektrofotometrycznych w podczerwieni
-  Wyposażenie do pomiaru przepływów

Badania analityczne w uzgodnionym zakresie :
-  Wyposażenie laboratoryjne własne i oparte o współpracę

Produkcja filmów prezentacyjnych :
-  Kamery cyfrowe i analogowe
-  Wyposażenie umożliwiające wykonywanie zdjęć w terenie i we wnętrzach (m.in. statywy, oświetlenie, przyłącza elektryczne, agregat prądotwórczy)
-  Zestaw montażowy bazowany na oprogramowaniu Adobe Premiere PRO
-  Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie animacji trójwymiarowych i podkładów muzycznych
-  Wyposażenie umożliwiające wykonanie filmu na dowolnym nośniku

Składanie tekstów do druku :
- Składanie tekstów w programie "Page Maker",
- Skanowanie rysunków i fotografii wraz z obróbką cyfrową,
- Opracowywanie map i planów,
- Wykonywanie rysunków i fotografii do druku,
- Współpraca z drukarnią

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!