rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Indeks  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Indeks terminów i pojęć PDF Drukuj
Ratownictwo ekologiczne – doradztwo
Badawczo – wdrożeniowe prace w zakresie ratownictwa ekologicznego
Badania eksploatacyjne oczyszczalni wód zaolejonych i odolejaczy deszczowych
Badania laboratoryjne
Badania modelowe
Ćwiczenia ratownicze – organizacja
Dokumentacje hydrogeologiczne
Edukacja
Ekspertyzy
Filmy edukacyjne – produkcja – sprzedaż
Filmy prezentacyjne – produkcja
Geodezyjne obmiary
Gospodarka odpadowa
Inwentaryzacje terenowe
Konsultacje
Laboratoryjne badania
Modelowe badania
Monitoring wód podziemnych dla obiektów przemysłowych – projektowanie
Monitoring wód podziemnych
Monitoring wód powierzchniowych
Operaty wodnoprawne
Opinie techniczne i ekologiczne
Operaty odpadowe
Plany operacyjno –ratownicze
Pomiary
Prace studialne nietypowe
Prace badawcze nietypowe
Prace geologiczne
Projekty badań hydrogeologicznych
Projekty rekultywacji
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Raporty o oddziaływaniu na środowisko – dla inwestycji
Raporty o oddziaływaniu na środowisko – dla awaryjnych rozlewów
Ratownictwo ekologiczne
Rekultywacje – projekty
Raporty o bezpieczeństwie
Rozlewy olejowe
Skażenie wód podziemnych i powierzchniowych –usuwanie, doradztwo
Składowiska odpadów
Szkolenia specjalistyczne - organizacja
Sprzęt ratownictwa ekologicznego – produkcja
Wnioski odpadowe
Wiercenia geologiczne
Wybuchy – dokumentacje
Wykłady specjalistyczne
Wyposażenie techniczne
„Zagrożenia” magazyn
Zakładanie studni i piezometrów
 
 
Top! Top!