rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Magazyn ZAGROŻENIA arrow 004 Siły występujące w zaporach  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
004 Siły występujące w zaporach PDF Drukuj
004 Siły wstępujące w zaporach przeciwolejowych 

Źródło: opracowania własne P.U. OIKOS Sp. z o.o.

Stosowanie zapór przeciwolejowych w nurcie rzecznym napotyka na szereg ograniczeń. Jednym z nich jest prędkość nurtu. Dla zachowania skuteczności zatrzymywania oleju jej składowa prostopadła do zapory nie powinna przekraczać ok. 0,5 m/s.

Istnieje jednak drugie ograniczenie, związane bezpośrednio z bezpieczeństwem pracy. Chodzi o siły działające na konstrukcję zapory, wywołane działaniem nurtu. Mogą być one bardzo znaczne i wywołać straty (zerwanie zapory) lub zagrożenie dla zdrowia a nawet życia obsługujących zaporę ratowników. Im większe zanurzenie płaszcza zapory oraz im większa jej długość wypuszczona w nurt, tym opisane zagrożenie jest większe. W literaturze fachowej rzadko spotyka się dane ilościowe charakteryzujące siły występujące w zaporach. P.U. OIKOS Sp. z o.o. prowadziło w przeszłości zarówno literaturowe jak i terenowe badania w powyższym zakresie.

 Ich wyniki są następujące:

Najmniejsze zagrożenie stwarza zapora sztywna, głównie ze względu na bardzo małe zanurzenie, nie przekraczające zwykle 10 cm. Siła rozciągająca, działająca na 50 m tego rodzaju zapory wynosi:

- przy nurcie do 0,5 m/s – ok. 50 kg

- przy nurcie do 1,0 m/s – ok. 250 kg

- przy nurcie do 1,5 m/s – ok. 600 kg.

Większe siły działają na zaporę elastyczną o małym zanurzeniu, tj. w granicach
od 15 do 20 cm. 50 metrowy odcinek takiej zapory poddawany jest następującym siłom:

- przy nurcie do 0,5 m/s – ok. 150 kg

- przy nurcie do 1,0 m/s – ok. 500 kg

- przy nurcie do 1,5 m/s – ok. 1000 kg.

Największe siły działają na zaporę elastyczną o dużym zanurzeniu, tj. w granicach od 50 do 60 cm. 50 metrowy odcinek takiej zapory poddawany jest następującym siłom:

- przy nurcie do 0,3 m/s – ok. 150 kg

- przy nurcie do 0,5 m/s – ok. 500 kg

- przy nurcie do 1,0 m/s – ok. 1000 kg

- przy nurcie do 1,5 m/s – ok. 5000 kg (szacunek).

Przytoczone dane należy traktować z dużą ostrożnością. Dają one jednak wyraźny obraz sytuacji, związany z bezpieczeństwem prac przy ustawianiu zapór w nurcie rzecznym. Pamiętać przy tym należy, że ocena rzeki jako płynącej np. z prędkością
0,4 m/s jest jedynie uśrednieniem spotykanych wartości. W rzeczywistości prędkość będzie zróżnicowana (często nawet bardzo), w zależności od odległości od brzegu. Pamiętać trzeba, że nie jest to zależności liniowa, tj. im dalej od brzegu, tym nurt szybszy. Rozkład prędkości nurtu w przekroju rzeki może być bardzo silnie zmienny, zależnie od wielu działających równocześnie czynników. Należy o tym pamiętać wystawiając zaporę w nurt. Czynność ta zawsze musi być wykonywana powoli
i ostrożnie, z jednoczesną obserwacją zachowania się zapory w zmieniającym się nurcie.

 Przytoczone dane pozwalają jedynie na właściwe przygotowanie całej operacji. Najmniej ryzyka dotyczy zapór sztywnych i zapór elastycznych o małym zanurzeniu. Do pewnych granic możliwa jest ręczna obsługa odciągów. Przy zaporach o głębokim zanurzeniu, a także przy wszystkich zaporach, które znajdą się w silnym nurcie (powyżej 0,3 m/s) – można utracić nad nimi kontrolę. Jeśli odciągi obsługują ludzie lub gdy są one przywiązane do wbitych pali a nawet samochodów, może się zdarzyć ich wciągnięcie do wody. Innym zagrożeniem jest pęknięcie odciągu, który może w takiej sytuacji poważnie zagrozić zdrowiu ludzkiemu.Przytoczone wartości liczbowe należy traktować jako sygnał dla wyobraźni i uczulić na niewyczuwalne często zagrożenie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!