rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Magazyn ZAGROŻENIA arrow 003 Ocena pracy zbieraczy  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
003 Ocena pracy zbieraczy PDF Drukuj

Źródło: opracowania własne P.U. OIKOS Sp. z o.o.  

   Zbieracz oleju jest urządzeniem służącym do usuwania oleju z powierzchni wody.
W ratownictwie olejowym jest to jeden z podstawowych elementów wyposażenia pola operacyjnego. Jego praca znacząco wpływa na skuteczność prowadzenia działań ratowniczych, zmierzających do oczyszczenia wód powierzchniowych z oleju. Niezależnie od tego na jakiej zasadzie działa zbieracz, niepożądanym efektem jego pracy jest zbieranie wody. Jej obecność jest źródłem kłopotów magazynowych i zmusza do stosowania zabiegów separacyjnych. Dla uniknięcia kłopotów warto znać charakterystykę stosowanego zbieracza. Umożliwia to ocenę potencjalnych kłopotów logistycznych.
 Stosowane są następujące wskaźniki skuteczności  pracy zbieracza oleju: sprawność odzysku, efektywność i wydajność zbierania. 

Sprawność odzysku Ŋ0  jest to stosunek ilości oleju faktycznie zebranego Qf do ilości zebranej mieszaniny wodno-olejowej Mz:

Ŋ0= Qf  /  Mz  [%]

   Sprawność odzysku zależy od grubości warstwy oleju pokrywającego powierzchnię wody, jego lepkości, falowania wody, ilości pływających zanieczyszczeń stałych a także wydajności zbierania. Parametr ten jest dość rzadko podawany przez producentów zbieraczy. Gdy go podają, opisuje najczęściej maksymalną spotykaną wartość sprawności odzysku, bez warunków w jakich prowadzono badania, co nie jest obiektywną podstawą oceny urządzenia. Dla potrzeb praktycznych można przyjąć orientacyjne, uśrednione dane, które wskazują, że zbieracze przelewowo-pompowe wykazują sprawność odzysku na poziomie od 5 do 15 %, zaś najczęściej spotykane zbieracze adhezyjne i sorpcyjne - od 40 do 60%.Należy pamiętać, że zmierzenie sprawności odzysku nie jest łatwe. Jednym z powodów jest to, że pomiar ilości zebranego oleju (np. objętościowo) napotyka na problem stopnia jego emulsyfikacji. Jednorodny wizualnie olej może bowiem  zawierać różne ilości wody, związanej z nim w formie emulsji (od 5 do 40%), czego w warunkach polowych nie da się stwierdzić.
   W praktyce wystarczy jednak zgromadzić zebraną przez zbieracz mieszaninę wodno-olejową w zbiorniku o regularnych kształtach geometrycznych i poddać ją  2- 3 dniowemu, grawitacyjnemu rozdziałowi. Zmierzona, po zlaniu wody, objętość oleju będzie wystarczająco dobrą podstawą do oszacowania sprawności odzysku.
 

Efektywność zbierania Ŋs jest to stosunek ilości faktycznie zebranego oleju  Qf do ilości oleju Mz napotkanego na drodze zbieracza Q

Ŋs= Qf  /  Qe  [%]

   Wskaźnik ten stosowany jest w odniesieniu do zbieraczy samobieżnych lub ustawionych w nurcie, bez współpracy z zaporami przeciwolejowymi. 

 Wydajność zbierania qz  jest to całkowita ilość zebranej mieszaniny wody z olejem Mz w jednostce czasu:

qz= Mz  /  t [ m3/h]

Wskaźnik ten służy do oceny potencjalnych potrzeb magazynowych w polu operacyjnym. Nie jest miarą skuteczności zbierania oleju.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!