rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Magazyn ZAGROŻENIA arrow 001 Kryteria wyboru pola operacyjnego  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
001 Kryteria wyboru pola operacyjnego PDF Drukuj

Źródło: opracowania własne P.U. OIKOS Sp. z o.o.

Pole operacyjne jest to miejsce, położone w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych (np. rzeki, jeziora lub morza), umożliwiające zgromadzenie odpowiedniej ilości sprzętu, środków pomocniczych, a także budowę zaplecza obsługowego oraz  bezpieczne i efektywne usuwanie skażenia olejowego z wody.Dokonując wyboru miejsca na budowę pola operacyjnego należy uwzględnić:

Odległość od miejsca stwierdzenia obecności plamy olejowej

   Gdy zidentyfikowane zostanie czoło rozlewu olejowego można podjąć działania zmierzające do wyznaczenia miejsca na pole operacyjne. Odległość pierwszego „pola operacyjnego” od zidentyfikowanego czoła plamy zanieczyszczeń powinna umożliwić zakończenie jego wstępnej zabudowy przed jej napłynięciem. Jeśli wizja terenowa doprowadzi do oceny, że plama zanieczyszczeń przemieszcza się np. z prędkością 0,5 m/s (ok. 2 km/h), a suma czasu przewiezienia sprzętu i ludzi do wytypowanego miejsca i czasu  odpowiednich przygotowań (rozładunek, montaż i wodowanie zapór, itp) wynosi 4 godziny, to skutecznie działające „pole” nie może być zlokalizowane bliżej, niż 8 km od miejsca przeprowadzenia wizji.

Dojazd

   Dojazd do „pola operacyjnego” powinien umożliwiać szybkie i pewne dostarczenie sprzętu oraz ludzi jak najbliżej linii brzegowej, bez względu na pogodę.Optymalnym rozwiązaniem jest droga asfaltowa lub bita dochodząca do bezpośredniego sąsiedztwa brzegu rzecznego w miejscu planowanych działań. Zlekceważenie tego zalecenia prowadzi najczęściej do zakłócenia działań ratowniczych, wynikającego np. z konieczności wolnej jazdy po wertepach, grzęźnięcia pojazdów w piasku lub błocie, braku miejsca na „mijanki”, itp.

Odległość drogi dojazdowej od linii brzegowej rzeki

   Optymalnym rozwiązaniem jest możliwość łatwego dojazdu samochodów ciężarowych ze sprzętem do bezpośredniego sąsiedztwa brzegu rzecznego. Jeśli droga dojazdowa kończy się np. kilkadziesiąt metrów od linii brzegowej lub oddzielona jest od niej wałem przeciwpowodziowym, nierównym lub podmokłym terenem bądź też krzakami, pojawia się istotne utrudnienie w transporcie przywiezionego sprzętu do miejsca wodowania.
W opisanej sytuacji nierzadko powstaje konieczność ręcznego transportu sprzętu, na ostatnim, trudnym niekiedy do pokonania odcinku. W efekcie zwiększa się czas przygotowania sprzętu do użycia, a także rośnie ryzyko wypadków.

Wielkość „pola operacyjnego”

„Pole operacyjne” powinno mieć odpowiednio dużą powierzchnię umożliwiającą:

  • swobodne manewrowanie i parkowanie samochodów ciężarowych oraz pomocniczych,
  • składowanie sprzętu przeciwrozlewowego po rozładunku,
  • prowadzenie montażu i demontażu sprzętu,
  • rozlokowanie sprzętu pomocniczego (np. składowanie zapasowych zapór, sorbentów, ustawienie spalarki, odolejacza, budowę doły separacyjno – magazynowego, ustawienie beczek lub innych pojemników na zbierany olej, suszenie mokrych ciał stałych, itp.),
  • budowę pryzm kompostowych,
  • budowę zaplecza socjalnego, technicznego i medycznego.

Optymalna powierzchnia pola operacyjnego mieści się w przedziale od 4000 do 8000 m2.

 
następny artykuł »
 
Top! Top!