rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Magazyn ZAGROŻENIA  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
magazyn ZAGROŻENIA

logo magazynu Zagrożenia

___________________________________________________________________________________________

 Magazyn specjalistyczny „Zagrożenia”, poświęcony problematyce ratowniczej, był wydawany przez P.U. OIKOS Sp. z o.o. w Gdańsku, w latach 1996 - 2002. Mimo, że pismo zyskało wielu sympatyków na terenie kraju, nie sprostało realiom rynkowym i zostało zawieszone. Obecnie Wydawca doszedł do wniosku, że warto podjąć próbę publikowania wersji internetowej. Uzyskano formalny wpis do rejestru dzienników i czasopism rejestrację pisma w wersji elektronicznej. Nowa wersja „Zagrożeń” ma towarzyszyć udostępnionej do sprzedaży serii filmów szkoleniowych z zakresu zwalczania rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. Doświadczenia uzyskane w czasie wydawania poprzedniej edycji „Zagrożeń” pozwoliły określić tę tematykę jako niszową, stąd też podjęto decyzję o encyklopedycznym charakterze pisma, którego treść będzie stopniowo rozbudowywana. Docelowo powstanie dzięki temu zasób wiedzy, który będzie podstawą do opracowania encyklopedii technik zwalczania rozlewów olejowych. Na razie kolejno dopisywane informacje będą dobierane subiektywnie, pod kątem praktycznej przydatności przy planowaniu i prowadzeniu działań z zakresu ratownictwa olejowego. Dopuszczamy udział Czytelników w poszerzaniu zasobów z zastrzeżeniem, że nadsyłane materiały mogą być przeredagowywane przez redakcję i publikowane jako anonimowe.
________________________________________________________________________________________

001 Kryteria wyboru pola operacyjnego
002 Koalescencja
003 Ocena pracy zbieraczy
004 Siły występujące w zaporach
Rejestracja magazynu
 
Top! Top!