rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych

Przedsiębiorstwo Usługowe OIKOS Sp. z o.o. w Gdańsku opracowało zestaw 26 filmów szkoleniowych, poświęconych zwalczaniu rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. Wieloletnie doświadczenie Spółki i autora scenariusza, własne, bogate materiały filmowe ze zdarzeń awaryjnych, ćwiczeń terenowych i doświadczeń oraz liczne animacje składają się na treść filmów, podzielonych na trzy grupy:

  • Filmy główne : Sześć filmów poświęconych taktyce działań ratowniczych na głównych rodzajach wód powierzchniowych, tj. na rowach melioracyjnych, małych ciekach, rzekach o średniej i dużej szerokości, zbiornikach wodnych (jeziorach i zalewach) oraz na morskich wodach przybrzeżnych.

  • Encyklopedia rozlewów olejowych : 10 filmów pozwalających pogłębić wiedzę o technikach i technologiach stosowanych w celu usunięcia rozlewu olejowego.

  • Dodatki : 10 filmów prezentujących ciekawe zdarzenia,rozwiązania techniczne lub wyniki badań z zakresu objętego zestawem.


Autor scenariuszy, mgr inż. Marek Małaczyński, jest ekspertem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa ekologicznego. W jego 30. letnim dorobku są książki, artykuły fachowe, prace badawcze, ekspertyzy oraz autorstwo sprzętu ratownictwa olejowego stosowanego do dzisiaj. Redaktor Naczelny magazynu specjalistycznego „Zagrożenia” wydawanego w formie drukowanej w latach 1996-2002, wieloletni wykładowca w Szkołach Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu a także biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Wszystkie filmy należące do zestawu prezentowane były w 2011 roku w różnych środowiskach zawodowych i uzyskały bardzo dobre opinie

Podział zestawu filmów, czas ich trwania i dobór tematyczny, ukierunkowane zostały na praktyczne wykorzystanie przez zawodowe i ochotnicze służby ratownicze, a także współpracujące z nimi instytucje zajmujące się ochroną wód powierzchniowych.
Filmy główne, ułatwiają podejmowanie decyzji taktycznych w przypadku określonego rozlewu. Pozostałe filmy pozwalają uporządkować podstawy wiedzy o prowadzeniu działań ratownictwa olejowego.

 Spakowany (.zip) komplet zwiastunów wszystkich filmów  - pobierz

 

 

 
Top! Top!