Przedsiębiorstwo Usługowe OIKOS Sp. z o.o. w Gdańsku wykonuje opinie, ekspertyzy, konsulting, prace studialne i szkolenia w obszarze, w którym przez 28 lat realizowało działalność obejmującą:

  • raporty o oddziaływaniu obiektów przemysłowych na środowisko,
  • raporty o oddziaływaniu poważnych awarii przemysłowych na środowisko,
  • raporty o bezpieczeństwie i plany operacyjno – ratownicze,
  • przeglądy ekologiczne, operaty wodno – prawne,
  • projekty rekultywacji i monitoringu wód podziemnych
  • prace badawczo – wdrożeniowe w zakresie ratownictwa ekologicznego.
Ponadto Spółka budowała i zakładała studnie i piezometry monitoringowe, prowadziła badania i pomiary terenowe, w tym prace rekultywacyjne i monitoringowe, wykonywała analizy laboratoryjne oraz produkowała sprzęt ratownictwa olejowego (zapory przeciwolejowe, zbieracze oleju i in.) i filmy edukacyjne dotyczące ratownictwa olejowego i turystyki.
Szczegółowe informacje o dostępnych filmach szkoleniowych z zakresu usuwania rozlewów olejowych z wód powierzchniowych znajdują się na stronie www.rozlewyolejowe.gd2.pl.

Szczegółowe informacje o dostępnych filmach dotyczących turystyki studialnej znajdują się na stronie www.dociekliwyturysta.gd2.pl.


Zasady zawierania umów:

  1. Podstawą uruchomienia procedury jest pisemne zapytanie przesłanie pocztą lub mailem.
  2. Udzielona przez P.U. OIKOS Sp. z o.o. pisemna odpowiedź jest wstępną propozycją sposobu wykonania prac, terminów, ceny oraz warunków odbioru i płatności.
  3. W oparciu o dalsze, pisemne uzgodnienia formułowany jest projekt umowy.
  4. Obustronnie zaakceptowana treść jest podpisywana przez Zamawiającego i przesyłana do podpisania przez Wykonawcę.

 

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Usługowe
„OIKOS” Sp. z o.o.
80-306 Gdańsk, ul. Polanki 59/1

telefony: 58 5523785, 502 125 088,
poczta: oikos@gd.onet.pl

Inne informacje:
Sąd Rejestrowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
nr KRS 0000053861
 

Copyright © 2018 OIKOS - All rights reserved.